top of page
Search
  • Writer's pictureWandering the Edge

Ep. 47 - Sources and Such


Photo Credit


* Petro Kraliuk, "Zhovtyj Klyn. Ukraintsi Pochaly Osvoiuvaty Povlzhia u XVII Stolitti" in Radio Svoboda Online (2021)

* Serhiy Parkhomenko-Bahriany, "Kraj, de Kozaky dosi Balakaiut. U Poshukakh Ukrainskoii Kubani" in Istorychna Pravda (2014)

* Andrew Wilson, Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith (1996)

* Serhiy Drachuk, "Ukraintsi Sybiru: Istoria Zaborony 'Siroho Klynu'" in Radio Svoboda (2020)

* Tymish Olesiuk, Sira Ukraina (1947)

* Valentyna Sinielnikova, "Pro 'Zhovtyj Klyn' na Volzi" in Kobza Online (2008)

* Volodymyr Serhiychuk, Ukrainska Sobornist. Vidrodzennia Ukrainstva v 1917-1920-kh rokakh (1999)

* Petro Mirchuk, Narys Istorii OUN (1968)

* Ivan Svit, Zelena Ukraina (1949)

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page