top of page
Search
  • Writer's pictureWandering the Edge

Ep. 25 - Sources and Such


Photo Credit


Travel Options:


* Khotyn Fortress (32 Nezalezhnosti St. Khotyn, Chernivtsi oblast, 6000)

 

Sources:


* Orest Subtelny, "Peter I's Testament: A Reassessment" in Slavic Review (1974)

* Alla Lazareva, "For the Freedom of the Ukrainian Nation, for the Peace of Europe" in Ukrainian Week (2014)

* Various Authors, Kozatksa Ukraina XVI-XVIII st. Ochyma Frantsuskykh Suchasnykiv (2013)

* Ilko Borschak, Velykhyj Mazepynets Hryhor Orlyk: General-Poruchnyk Liudovyka XV (1742-1759), (1972)

* Vladimir Tsup, "Odysseia Krestnyka Mazepy" in Odesskaia Obschaia Hazeta

* Taras Marusyk, "Hryhir Orlyk" in Ukraina Moloda (2006)

* Hanna Cherkaska, "Marshal Frantsiji - Ukrajinskyj Hetmanych" in UA Modna (2015)

* "Hryhor Orlyk" in Encyclopedia of Ukraine

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page